Saturday, 12 October 2013

എന്റെ ഉണ്ണി

ഉണ്ണീ , നീ വലുതാക വേണ്ടാ ...
എന്നുമെന്‍ കുഞ്ഞുണ്ണിയായിരിക്ക,
വളരുന്ന കാലടികളെന്നുള്ളിൽ
വ്യാധികളുണർത്തീടുന്നു നിത്യം !
.മാറോടമർത്തി കാത്തു സൂക്ഷിയ്ക്കാം
ചൊല്ലുന്നെല്ലാരും നീ നാരായണനെന്നു
എനിക്കു നീയെപ്പൊഴുമെൻ ഉണ്ണി തന്നെ!
എങ്കിലും വെണ്ണ കട്ടുവോയെന്നു
ശങ്കിച്ചു ഞാൻ ബലമായി നിൻ വായ
തുറപ്പിക്കും നേരം കണ്ടോരാ കാഴ്ച
ഇപ്പൊഴുമെന്നെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു
നാരായണനാക വേണ്ടാ വെറും
ഉണ്ണിയാക നീയെന്നുമെൻ ഉണ്ണീ ...!

No comments:

Post a Comment