Monday, 10 February 2014

കുയില്‍പാട്ട്

എനിക്കായി പാടുമോ പൂംകുയിലേ ..
ഈ പുലര്‍വേളയിലൊരു കുയില്‍ പാട്ട് .
ഉള്ളു നീറുമ്പോള്‍ തുയിലുണര്‍ത്താനൊരു പാട്ട്..
എന്‍ വിഷാദ ഭാവമകറ്റാനൊരു പാട്ട് ..!
എന്നില്‍ സ്നേഹം നിറയ്ക്കാനൊരു പാട്ട് ..
എന്‍ കദനം മറക്കുവാനൊരു പാട്ട് ..
ഇന്നെനിക്കു മാത്രം കേള്‍ക്കാനൊരു പാട്ട്..
നിന്‍ സ്വനതന്തുക്കളിലുതിരുമാ പാട്ട് ..
എന്‍റെ പൂങ്കുയിലേ ..എനിക്കുവേണമാ പാട്ട് ..
എന്നില്‍ പ്രണയം നിറയ്ക്കുമാ പാട്ട് ..
പാടൂ നീ പൂങ്കുയിലേ .. പാടൂ നീ എനിക്കായി ...!!

No comments:

Post a Comment